İn Cihan Kûhest…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

İn cihan kûhest u güft u gû-yi tû
Ez sadâ hem bâz âyed sûy-i tû(*)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünya dağ gibidir. Senin seslenişin, aksederek sana geri döner.

Şiir Notları:
(*) Ez: Den, dan, den dolayı, ile, sayesinde… “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir