Yeni nesil şiir deneyimine hoş geldiniz.

100'lerce kelimeleri tanımlanmış şiiri rahatlıkla okumaya başlayın.

Rastgele bir şiir ile:

Okumaya başla

Günün şiiri:

Ümidini Pâbeste-i Ye’s Eyleme…...

Selimname - Başlayış (1514)...

YAHYA KEMAL BEYATILI - SELİMNÂME BAŞLAYIŞ (1514) Eflâkden o dem ki peyâm -ı kader gelür. Gûş-ı cihâne velvele-i bâl...

Kocamustafapaşa

Koca Mustapaşa! Ücra ve fakir İstanbul! Ta fetihten beri mü’min, mütevekkil , yoksul, Hümü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada,...

Şu Kopan Fırtına Türk Ordusudur...

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi. Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,...

Said Paşa İmâmı

Coşar âvîzeler artık, köpürür kandiller; Bu ışık çağlayanından bütün âfâk inler! Yalının cebhesi, Ülker...

Necid Çöllerinde

Yâ Nebi... Şu halime bak Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın , Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın . Hârimi Pâkine can...

İstiklal Marşı

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;...

Zulmü Alkışlayamam

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ... -Boğamazsın...

Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi, -Tepeden yol bularak geçmek için...

Düşman ne denlü saht ise de...

Düşman ne denlü saht ise de şâd ol ey NEDİM Seng üzre gösterir zeri kâmil ayârını ...

Teaşşaktü bi Envâri Cemâlek...

Te‘aşşaktü bi-envâri cemâlek Dehaltü yâ Habîballah cenâhek Fe-yercû nâzımü’l-ahkar visâlek...

Ey Garib Bülbül Diyarın Kandedir...

Ey garib bülbül diyârın kândedir Bir haber ver gülizârın kândedir (1) Sen bu ilde kimseye yâr olmadın...

Gelin Gidelim Efendim Allah...

Gelin gidelim Allah yoluna Feryâd edelim Allah yoluna Bir yılı bir gün gelecek ol gün(1) Süregel yüzün Allah yoluna(2) Derdine...

Mest u Hayrânım Zâr u Giryânım...

Mest u hayrânım zâr u giryânım (1) Her dem lisânım Hû dimek ister Gözümden yaşlar akmağa başlar Cümle ...

Nice Ağlamayam Kılmayam Feryâd...

Nice ağlamayam kılmayam feryâd Giriftâram aşkın bî-nevâsıyam Leylînindir Mecnûn Şîrînin Ferhâd Ben...

Sultan-ı Rusûl Şah-ı Mümeccedsin...

Sultân-ı rusul şâh-ı mümeccedsin efendim Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim Dîvân-ı ilâhîde...

Tedbîrini Terk Eyle Takdîr...

Tedbîrini terk eyle takdîr Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm u gümânındır Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır...

Efendimsin Cihanda İtibarım...

Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsıl-ı...

Sanman Bizi Kim Beste-dil-i...

Sanman bizi kim beste-dil-i nefs-i gavîyiz Hâk-i kadem-i âl-i abâ Mustafavîyiz Ne havf-ı emîrân biliriz ne...

Hoşça Bak Zâtına Kim Zübde-i...

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür-gamsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı...

Tüm şiirler

Düşdüğüne Eyleme Teessüf......

Düşdüğüne eyleme teessüf Mirâcını çehde buldu Yûsuf ...

Gurûr-i Hüsnet…

Gurûr-i hüsnet icâzet meger nedâd ey gül Ki pörsişî nekunî andelîb-i şeydârâ ...

Ekonomi Burcundan

/Hızlı+Coşkulu+Yüksek/ İşte geliyoruz! Biz yaydan çıkan ok kadar özgür Nadiren kendimize Çoğu zaman başkalarına ait Bir mızrağın...

Şarkı 7

Yetim gönlüm, severken neş’elendi, İçim zevk dolu bak, neş’em tükendi. Neden ey sevgilim, dost ellerinde, Filiz vermiş umutlar...

Tâ Şeved Umret Ziyâde…

Tâ şeved umret ziyâde der cihân Rev nikûyî kün nikûyî der nihân ...

Yurdum

Cennet gibi yurdum, ne güzel illeri var; Bülbülleri kıskandıracak, gülleri var; Aşk ehline vuslât, hele bak yolcusunun, Gönlünde...

Tâ Fezâyid…

Tâ fezâyid kadr u câhetrâ Hudâ Rûz u şeb mî bâş dâyim der duâ ...

Der Hakk-ı Iyd-i Şerif

Şükr ü hamd eyleyelüm geldi erişdi yine îd Bahtumuz rûzını kıldı yine Allah saîd Bu ne devlet ne seâdet ne ulu nimetdür...

Kontrpuvan

Bu bir kitap değil evlilik kuruntuları Kokteylin yerini alan şiir yıkıntıları Siz neyi eleştiriyorsunuz Doğu’yu mu Batı’yı mı Biz dünyanın üşümüşleri...

Nasîhat Gûş Kün…

Nasîhat gûş kün cânâ ki ez cân dûstter dârend Cevânân-i seâdetmend pend-i pîr-i...

Ring

Bir kişi ringde Boğuşur yokken karşıda kimse. Bizi hep erdemlere ittiler Döktüler tarlamıza mayın. Kaçırdılar yangında mal ve kaçak Yıkılan...

Der Hakk-ı Ramazan-ı Mübarek...

Ramazan erdi yine her gece yanar kandil Ehl-i İslâm’a salar şule serâser kandil Yeri gökden nice fark ide gece ehl-i nazar...
Sonraki