Bişnev İn Ney…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Bişnev in ney çün şikâyet mîküned(*)
Ez cüdâyîhâ hikâyet mîküned

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu neyin nasıl şikâyet ettiğini, ayrılıklardan bahsettiğini dinle, kulak ver. VEYA: Dinle bu ney nasıl şikâyet eder, ayrılıklardan bahseder.

Şiir Notları:
Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî-i Manevî’sinin ilk beytidir. “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâiün” kalıbıyla Farsça yazılmıştır. Beyitte geçen ney, asli vatanından yani ruhlar âleminden ayrılan Hz. İnsan’ı temsil eder. Oraya özleminden dolayı ney feryat eder. “Neyden dinle” yani kâmil bir insandan dinle, diye başlar Hz. Mevlânâ Mesnevî’sine. (*) Çün: Çünkü, zira, diği için, den dolayı, diğine göre, diği zaman, ince, nasıl…


Destek ol 
Rastgele Getir