İn Ne Necmest...

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

İn ne necmest û ne remlest û ne hâb
Vahy-i Hak vallâhu a‘lem bi’s-savâb

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu ne yıldız falıdır, ne remildir ne uykuyla söylenmiş bir şey. Hakk’ın vahyidir, doğrusunu Allah bilir.

Şiir Notları:
Remil, toprağa bakılarak taşlarla kumlarla yapılan bir biliş şekli. - Mesnevî-i Manevî 4. defter, 1852. beyit. “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” kalıbıyla Farsça yazılmıştır. Mesnevî-i Manevî’nin bu beytiyle Mesnevi sohbetini sırlamak (tamam etmek) âdettenmiş, Mesnevî şarihleri böyle yaparlarmış.


Destek ol 
Rastgele Getir