Tû Megû Mârâ…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Tû megû mârâ bedan Şeh bâr nîst
Bâ kerîman kârhâ düşvâr nîst

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bizim için o şahın (Allah Teala’nın) huzuruna varmaya izin yoktur, kabul etmez bizi (kabiliyet yoktur bizde) deme. Kerimlerle (cömertlerle, yüce gönüllü büyüklerle) iş yapmak zor değildir (gam yeme).

Şiir Notları:
Mesnevî-i Manevî 1. defter, 221. beyit. “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” kalıbıyla Fasça yazılmıştır. Mesnevî-i Manevî’nin bu beytiyle Mesnevi sohbetine başlamak âdettenmiş, Mesnevî şarihleri böyle yaparlarmış.


Destek ol 
Rastgele Getir