Hak Tecellî Eyleyince…

-Ketencizâde Mehmed Rüşdü-

Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Allah kudretini görünür kıldığında, her işi kolay eder. Olmasını murat ettiği iş için vesileler yaratır, bir anda onu nasip eder.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir