Hak Tecellî Eyleyince…

-Ketencizâde Mehmed Rüşdü Efendi

Hak tecellî eyleyince her işi âsân eder
Halk eder esbâbını bir lahzada ihsân eder

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Allah kudretini görünür kıldığında, her işi kolay eder. Olmasını murat ettiği iş için sebepler, vesileler yaratır, onu nasip eder.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir