Âb Çün Bîgâr Kerd…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Âb çün bîgâr kerd u şüd necis(1)
Tâ çünan şüd k’âbrâ red kêrd his

Hak bibürdeş bâz der bahr-î savâb
Tâ bişüsteş ez kerem an âb âb

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Su durgun kaldığında, o su pis hükmündedir. Böyle olduğunda o suyu his reddeder (içimiz almaz). Allah Teala o suyu lütf u kereminden doğruluk denizine götürür (buharlaştırır) ve suyu suyla (yağmurla) yıkar (temizler).

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – (1) Fıkıhta sular “mâ-i mutlak” (mutlak su) ve “mâ-i mukayyet” (mukayyet su) olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak su: Yağmur, kar, deniz, kuyu, nehir suyu gibi sular. Mukayyet su: Asli vasfı bozulmuş (meyve suları gibi temizleyici hükmü olmayan) sular. Mutlak sular kendi içinde kısımlara ayrılır. Bu kısımlardan biri de durgun sulardır. Eğer bu durgun su küçük bir havuzsa içine bir pislik (kan, idrar vs.) karıştığında pis hükmündedir. Beyitte bahsi geçen su da bu olsa gerek. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir