Abes sarf eylemez ehl-i mekârim himmetin Râşid

-

Abes sarf eylemez ehl-i mekârim himmetin Râşid
Akik-i sâf-güher-i âb-ı rûyin nâm için saklar

Müverrih Râşid

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ey) Râşid! Ahlak sahipleri iyiliklerini boşa harcamaz. Yüz suyunun saf cevherli akiğini isim için saklar.


Destek ol 
Rastgele Getir