Ağardı mûy-i rîş ü ser gönül dünyâya kanmazsın

-

Ağardı mûy-i rîş ü ser gönül dünyâya kanmazsın
Sabâh oldu dahi sen hâb-ı gafletten uyanmazsın

Nahifî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Ey) Gönül, saçların ve sakalların ağardı, (artık) dünyaya kanmazsın. Sabah oldu bile, gaflet uykusundan uyanmazsın.


Destek ol 
Rastgele Getir