Akl bir mîzân-ı nâkıstır hukuku vezn için

-

Akl bir mîzân-ı nâkıstır hukuku vezn için
Vakt olur kim hak çıkar vaktiyle bâtıl sandığın

Ziyâ PaşaDestek ol 
Rastgele Getir