Akla Mağrûr Olma...

-Nef‘î-

Akla mağrûr olma Eflâtun-ı vakt olsan dahi
Bir edîb-i kâmili gördükte tıfl-ı mektep ol

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Vaktin Eflatun’u olsan dahi aklına kanma. Kâmil zarif, edepli birini gördüğünde mektep çocuğu gibi ol.


Destek ol 
Rastgele Getir