Alicengiz

-Behçet Necatigil-

Alicengiz’e ilk defa
Masallarda rastladım.
Dervişin bütün fendini
Dervişe karşı kullandı
Kurtardı kendini.

Alicengiz’e sonradan
Hayatta da rastladım.
En müşkül durumlarda
Zeki, hem de nasıl, cin gibi
Sıyrılıyordu kolayca

Alicengiz’den bu işin
Sırrını sordum.
Tehlike var baktın ki
Hemen kılık değiştir
Benim yaptığımı yap, dedi,
Yerine göre tavşan ol
Yerine göre tilki.

Taklit etmek istedim Alicengiz’i
Hayır, kolay değil, hayır
Elma olmak ellerde
Bıçaklar hazır iken,
Serçe olmak dallarda
Atmaca nâzır iken.Destek ol 
Rastgele Getir