An Cihan Şehrist…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

An cihan şehrist ki pür bâzâr u kesb(1)
Tâ nepindârî ki kesb incâst hasb(2)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
O dünya (ahiret), pazar ve kazanç dolu bir şehirdir; zannetmeyesin ki kazanç buraya göredir.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün” – (1) Hadis-i şerif: “Cennette bir pazar var ki onda kadın ve erkek suretleri satılır. Erkek, arzu ettiğinde bu suretlerden birine girer.” (Tirmizî, “Cennet”, 15/2549) (2) Karşılaştırma yaptığımız iki farklı nüshada da “kazancın bu dünyada olduğunu zannetme” gibi bir anlam verilmiş. Ancak biz burada “hasb” kelimesinin “göre” anlamından yola çıkarak anlam verdik. Bu durumda “Ahiretteki kazancı bu dünyadaki kazanca göre değerlendirme. Oradaki kazanç buradakinden kat kat fazladır.” gibi farklı bir anlam çıkardık. Nitekim sonraki beyitte de şöyle denmekte: “Allah Teala buyurdu ki bu dünyanın kazancı o (ahiret) kazancının yanında çocukların oyunudur (oyunu gibidir).” (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir