Ârâyiş-i dünyâdan el çekmeğe niyyet var

-

Ârâyiş-i dünyâdan el çekmeğe niyyet var
Yakında adem derler bir şehre azimet var

Rûhî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Dünyanın süslerinden, güzelliklerinden uzaklaşmaya niyet ettim. Yakında yokluk adında bir şehre yolculuk yapacağım.

Şiir Notları:
İkinci mısradaki "adem" yani "yokluk" kelimesi ile "ölüm" kastedilmiştir.


Destek ol 
Rastgele Getir