Âsaf’ın Mikdârını Bilmez…

-Ziya Paşa-

Âsaf’ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Süleyman olmayan bilmez Âsaf’ın kıymetini. Bu dünyada insan olmayan bilmez insanın kıymetini.

Şiir Notları:
“Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün” - Âsaf b. Berahyâ, İslâmî kaynaklarda Hz. Süleyman’ın kâtibi veya veziri olduğu kaydedilen kişi. https://islamansiklopedisi.org.tr/asaf-b-berahya


Destek ol 
Rastgele Getir