Âşık Oldur Kim…

-Fuzûlî-

Âşık oldur kim cefâ tığından ikrâh etmeye
Zerre zerre kılsalar a‘zasını âh etmeye
Kan içe sabreyleye her dem figan u âh edip
Derd-i aşk-ı yârdan ağyârı âgâh etmeye

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Âşık odur ki cefa kılıcından ikrah etmeye. Parça parça etseler uzvunu ah etmeye. Kan içse (türlü türlü belalara maruz kalsa) sabrede, devamlı ahlayıp vahlayıp sevgiliye olan aşk derdinden başkalarını, mahrem olmayanları haberdar etmeye.

Şiir Notları:
Fuzulî, Hadîkatü's-Süedâ.


Destek ol 
Rastgele Getir