Âşıka ta’n etmek olmaz mübtelâdır neylesin

-

Âşıka ta’n etmek olmaz mübtelâdır neylesin
Âdeme mihr ü mahabbet bir belâdır neylesin

Nef’î

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşığı ayıplamak yanlıştır, bağımlıdır ne yapsın! Sevgi ve muhabbet insana bir belâdır ne yapsın!


Destek ol 
Rastgele Getir