Aşk Bir Sâika...

-Andelîb

Aşk bir sâika şiddetli gazanferdir kim
Çâk olur sîne-i gam pençe-i pür-zûrundan


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşk, yıldırım şiddetinde, aslanın güçlü pençesinden gamlı yüreğin yarılması gibidir. VEYA Aşk geldi mi aslanın güçlü pençesinden gamlı yüreğin yarılması gibi yıldırım çarpmışa dönersin. VEYA Aşk odur ki yıldırım gibi bir anda çakar; âdeta gamlı yürek, aslanın güçlü pençesine maruz kalmış gibi yarılır. (Allahu a‘lem şair böyle bir şeyler demek istiyor?)

Şiir Notları:
Saika kelimesi sin ile yazıldığında “sebep” anlamına gelir. Sad ile yazıldığında ise “yıldırım” anlamına gelir. Gazanfer kelimesi ise aslan anlamının yanı sıra cesur, yiğit, kahraman kimse anlamına da gelir.


Destek ol 
Rastgele Getir