Işk Mısrına Olmayan Sâlik

-Hamdullah Hamdi-

Işk Mısrına olmayan sâlik
Yûsuf-ı kalbe olmadı mâlik

Vech-i ma‘şûka nice vâsıl olur
Işk-ıla hâlik olmasa sâlik

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Aşk Mısır'ına yol tutmayan, gönül Yusuf’una sahip olamaz. Eğer salik, aşk ile yaratılmış olmasa sevgilinin (güzel) yüzüne kavuşabilir mi hiç?


Destek ol 
Rastgele Getir