Aşkı Bülbül Gibi...

-Bâkî

Aşkı bülbül gibi beyân edelim
Hâlimiz gül gibi ayân edelim
Destek ol 
Rastgele Getir