Aşkınla Cihân Beste

-Abdülehad Nûrî -

Aşkınla cihân beste
Lutfeyle inâyet kıl
Derdinle bu can haste
Lutfeyle inâyet kıl

Âşıklara ihsân et
Dertlilere dermân et
Vuslat yolun âsân et
Lutfeyle inâyet kıl

Ey rahmeti çok Rahmân
Âlem gözüme zindân
Uçarsa kafesten cân
Lutfeyle inâyet kıl

Rahmân-ı Rahîmimsin
Gufrân-ı Azîmimsin
Sultân-ı Kerîmimsin
Lutfeyle inâyet kıl

Bülbül gibi pür-zârem
Daim durup ağlârem
Dahi kime yalvârem
Lutfeyle inâyet kıl

Ey derdime dermânım
Kurban yoluna cânım
Nem var dahi sultânım
Lutfeyle inâyet kıl

Bî-çâreleri yâd et
Vîrâneyi âbâd et
Nûrî kulunu şâd et
Lutfeyle inâyet kıl

Şiir Notları:
Rahmân: Mümine de kâfire de kendisine vasıl olmak için eşit fırsat tanıyan Allah. Rahîm: İman eden kullarına rahimiyetini gösteren Allah. Kerîm: Biz istemeden, bizim istemeyi dahi akıl edemediğimiz şeyleri ikram eden, veren Allah. “Gufrâneke rabbenâ” Ey Rabbimiz gufranını (bağışlamanı) dileriz.


Destek ol 
Rastgele Getir