At Ya Sad!..

-Erdem Bayazıt-

‒Feda olsun sana
Anam
Babam
At yâ Sa‘d!

Ey ok atan
Ey hayata coşkunluk katan
Kutlu olsun savaşın

Şiir Notları:
Erdem Bayezid’in “Savaş Risalesi” başlıklı şiirinden bir kesit. * Sad (r.a.) okçuların piri olarak bilinen sahabe. * Abdullah b. Şeddad (r.a.) Hz. Ali’den (r.a.) işittiği şu sözü nakleder: “Resulullah (s.a.s.) Sad b. Mâlik (Sad b. Ebî Vakkâs) hariç hiç kimse için Uhud günü ‘Anam babam sana feda olsun at ya Sad!’ demedi.” (Müslim “Fedâilü’s-sahâbe”, 5/41-42 (2411-2412). * Said ibnü’l-Müseyyeb (r.a.), Sad b. Ebî Vakkâs’tan (r.a.) işittiği şu sözü nakleder: “Peygamber (s.a.s.) Uhud günü beni yüceltmek için ana babasını birlikte zikretti, ‘Anam babam feda olsun!’ buyurdu.” (Buhari “Ashâbü’n-Nebî”, 15/70)…


Destek ol 
Rastgele Getir