Bağlanıp zülfüne bozdum

-Şeyh Galib

Bağlanıp zülfüne bozdum ahdi de peymânı da
Çeşmini gördüm unuttum derdi de dermânı daDestek ol 
Rastgele Getir