Bana Evzâ’-ı Nâ-Şâyeste-i Gerdûn...

-Kırımlı Rahmi

Bana evzâ’-ı nâ-şâyeste-i gerdûn keder vermez
Teessür hâsıl olmaz bahrde çirk-âb-ı bed-bûdan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kötü kokulu pis sudan denizin etkilenmemesi gibi beni de dünyadaki yakışıksız şeyler üzmez.


Destek ol 
Rastgele Getir