Bana teklif-i zühd etmezdi idrâk olsa zâhidde

-

Bana teklif-i zühd etmezdi idrâk olsa zâhidde
Yazıklar kim ânı âkıl beni dîvâne yazmışlar

Nef’î

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Kaba sofuda anlayış olsaydı bana zahidlik teklif etmezdi. Yazıklar olsun ki ona akıllı bana deli diyorlar.


Destek ol 
Rastgele Getir