Basmasa Mübarek Kademin...

-Laedri-

Basmasa mübarek kademin rûy-i zemîne
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm(1)

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Mübarek ayağın yeryüzüne basmasa (ya Resulallah), toprak ile teyemmüm kimseyi temizlemezdi.

Şiir Notları:
(1) Teyemmüm: Abdest veya gusül gereken durumlarda, suyun temini veya kullanımı mümkün değilse temiz toprak veya o tür bir maddeyle eller topraklanarak yüz ve iki kolun meshedilmesi.


Destek ol 
Rastgele Getir