Bayram O Bayram Ola

-Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi-

Mevlâ bizi afvede,
Gör ne güzel iyd olur,
Cürm ü hatalar gide,
Bayram o bayram olur.

Merhamet ede Rahîm,
Dermanı vere Hakîm,
Lutfede lutf-i Kadîm,
Bayram o bayram olur.(1)

Feyz-i muhabbet-i Hakk,
Nur-i hidayet siyak,(2)
Cennet-i a‘lâ durak,
Bayram o bayram olur.

Hakk’ı seven merd-i şîr,
Kalbi olur müstenîr,
Allah ola dest-gîr,
Bayram o bayram olur.

Merhametin kânıdır,
Afv u kerem şânıdır,
Hep anın ihsanıdır,
Bayram o bayram olur

Hakk’ı seven dil ü cân,
Aşkı eden heyecan,
Feth ola bâb-ı cinân,
Bayram o bayram olur.

Bahr-i keremden Hudâ,
Gark ede nûr-i hüdâ,
Afv ola bây u gedâ,
Bayram o bayram olur.

Ganîler ede kerem,
Ref‘ ola derd-i verem,(3)
Sahî ola muhterem,
Bayram o bayram olur.

Nûr-i hidayet dola,
Dilde hidayet bula,
Nâsırın Allah ola,
Bayram o bayram olur.

Tevhîd ede zevk ile,(4)
Hakk’ı seve şevk ile,
Tasdîk inerse dile,
Bayram o bayram olur.

El tuta kitâbını,
Dil tuta hitâbını,
Can tuta şitâbını,(5)
Bayram o bayram olur.

Mevlâ’yı candan seven,
Rıza-i Hakk’a eren,
Lutf-i Hudâ’ya güven
Bayram o bayram olur.

Dildeki Rahmân olur,
Dertlere dermân olur,
Âzâde fermân olur,
Bayram o bayram olur.

Lutfî’ye lutf u kerem,
Dâhil-i bâb-ı harem,(6)
Dâima Allah direm,
Bayram o bayram olur.

Şiir Notları:
(1) er-Rahîm: Merhamerti sonsuz olan Allah. el-Hakîm: Her şeyi hikmetle yapan, her yaptığı yerli yerinde olan Allah. el-Kadîm: Başlangıcı olamayan, ezelî anlamında Allah’ın sıfatlarındandır. (2) Siyak: Hasıl olan mana, evveli ve ahirindeki netice, bir yolda gitmek, bir tarzda durmak, üslup, tarz, ifade şekli… gibi kullanıldığı yere göre anlam verilebilir. (3) Derd-i verem: Verem illeti. Halk arasında verem olarak bilinenen tüberküloz, ateşli hastalık anlamında olan bu kelimenin sabırsızca davranmak, şiş, şişme gibi anlamları da vardır. Beyitte “Ganîler ede kerem/ Ref‘ ola derd-i verem” denilmekte. Bu durumda burada “verem illeti kalka” derken “mal biriktirme hastalığı ortadan kalka” gibi düşünmek uygun olabilir. (4) Tevhid (kelime-i Tevhid): “Lâ ilâhe ilallah Muhammedün Resûlullah.” (5) Şitab: Çabukluk, haber alır almaz olması gereken yerde olmak, cevap yazmakta acele etmek, koşturmak, hızlı hızlı gitmek gibi anlamlara gelir. Burada “Can tuta şitâbını” derken “hemen emre amade olmak, buyrulanı yerine getirmek” gibi bir anlamda kullanılmış sanırız. (6) Harem: Hürmet gösterilmesi gereken, yalnızca mahrem olan kimselerin girebileceği özel alan.


Destek ol 
Rastgele Getir