Bayram Salası

-Laedri-

Leyse’l-‘îdü limen lebise’l-cedîd
İnneme’l-‘îdü limen hâfe mine’l-veîd

Leyse’l-‘îdü limen rakibe’l-metâyâ
İnneme’l-‘îdü limen terake’l-hatâyâ

Leyse’l-‘îdü limen beseta’l-bisât
İnneme’l-‘îdü limen tecâveze ‘ale’s-sırât

Leyse’l-‘îdü limen tezeyyene bizîneti’d-dünyâ
İnneme’l-‘îdü limen tezevvede bizâdi’t-takvâ

Leyse’l-‘îdü limen nazara ilâ envâ‘il-elvân
İnneme’l-‘îdü limen nazara ilâ cemâli’r-rahmân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bayram yeni elbise giyenler için değildir. Bayram ancak azaptan korkanlar içindir. Bayram bineklere binenler için değildir. Bayram ancak hataları (günahları) terk edenler içindir. Bayram halılar serenler için değildir. Bayram ancak sıratı (sırat köprüsü) geçenler içindir. Bayram dünya ziynetiyle (süsüyle) ziyentlenenler için değildir. Bayram ancak takva azığıyla azıklananlar içindir. Bayram rengârenk renklere bakanlar için değildir. Bayram ancak Rahman’ın (Rahman olan Allah) cemaline bakanlar içindir.

Şiir Notları:
“Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, salma/nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir, oysa gidilecek yerin güzeli Allah katındadır.” (Al-i İmran, 3/14) “Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Al-i İmran, 3/185)


Destek ol 
Rastgele Getir