Bayrâmî İmdi...

-Hacı Bayram-ı Velî-

Bayrâmî imdi Bayrâmî imdi
Bayram idersin yâr ile şimdi
Hamd ü senâlar hamd ü senâlar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Ey Bayrami, yâr ile bayram edersin şimdi. Allah'a hamd u senalar olsun, gönlüm yâr ile bayram etti.

Şiir Notları:
Hacı Bayram-ı Veli’nin ilahisinin adının geçtiği bu son dörtlüğü, Abdülbaki Gölpınarlı’nın ilk yayınında şu şekilde imiş: “Bayramım imdi Bayramım imdi bayram idersin yar ile şimdi/ Hamdü senada, hamd ü senada yar ile bayram kıldı bu gönlüm” Gölpınarlı'nın aynı kitabının ilave kısmında dörtlük şeklinde farklı varyantına da yer verilmiş: “Bayrâmî imdi, Bayrâmî imdi/ Bayrâm idersin yar ile şimdi!/ Hamdü senâda, hamd ü senâda/ Bayrâm edüptür yâr ile gönlüm” Bakınız: I. Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Mart 1990, Ankara, s. 104. (Buradan farklı kütüphanelerde kayıtlı diğer versiyonlarına erişilebilir) https://isamveri.org/pdfdrg/D013683/1990/1990_MAZIOGLUH.pdf Kani Karaca’nın seslendirdiği versiyonda ise ilk iki mısraı bizim paylaşımımızdan farklıdır: “Bayramım imdi bayramım imdi/ Yâr ile bayram iderler şimdi/ Hamd ü senâlar, hamd ü senâlar/ Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm” https://www.youtube.com/watch?v=s9snf2-_Oh8&feature=youtu.be


Destek ol 
Rastgele Getir