Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var

-

Bende Mecnûn’dan füzûn âşıklık isti’dâdı var
Âşık-ı sâdık menem Mecnûn’un ancak adı var

Fuzûlî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bende Mecnûn'dan daha fazla âşıklık kabiliyeti var. Sâdık âşık benim, Mecnûn'un sadece şöhreti var.

Şiir Notları:
Fuzûlî burada Mecnûn'un meşhur olduğu için bilindiğini, gerçek âşığın kendisi olduğunu ifâde etmiştir.


Destek ol 
Rastgele Getir