Ber Kenî Dendân-i Pür Zehrî…

-Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî-

Ber kenî dendân-i pür zehrî zi mâr
Tâ rehed mâr ez belâ-yî sêngsâr

Hîç nekşüd nefsrâ cüz zıll-i pîr
Dâmen-î an nefs küşrâ sâht gîr

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Yılan taş belasından (taşla ezilmekten) kurtulsun diye zehirli dişini sökersin (böylece zarar veremez). Nefsi de pirin (mürşidin) gölgesinden başkası öldüremez (terbiye edemez). O nefs öldürenin eteğini sımsıkı tut, bırakma.

Şiir Notları:
(Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk veya hatalı çıkıyor.) “Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir