Berg ü bârından biz el çektik bu fânî gül-şenin

-

Berg ü bârından biz el çektik bu fânî gülşenin
Meyve-i maksûd ister olsun ister olmasın

Fasîh Dede

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Biz, bu geçici gül bahçesinin yaprak ve meyvesinden el çektik. Maksadımız olan meyve ister olsun, ister olmasın...


Destek ol 
Rastgele Getir