Beytullah’ın Huzurunda

-Mukaddes Çıtlak-

Bir mahşer mi kopup gelen
Beyazlar sarmış her beden
Hatırlatır kabir kefen
Üryânıdır Beytullâh’ın

Kur’ân âyet âyet parlar
Affın müjdeleri çağlar
Mü’min döner döner ağlar(1)
Nâlânıdır Beytullâh’ın

Mest olur cânlar bakarken
Eller semâya kalkarken
Hayy sırrı rûha akarken
Ğufrânıdır Beytullâh’ın

Tavâf tavâf huşû başlar
Secdeden kalkamaz başlar(2)
Şifâ bulur onmaz başlar
İhsânıdır Beytullâh’ın

Gönüller bir hâller başka
Duâlar bir diller başka
İnançlar bir iller başka
Mihmânıdır Beytullâh’ın

Her yerde Hakk’ın satveti
Resûlullah muhabbeti
Halîlu’r-Rahmân daveti
Ummânıdır Beytullâh’ın(3)

Gözyaşları nurdan seller
Gönül bağı açar güller
Aşılan deryâlar çöller
Hayrânıdır Beytullâh’ın

Hak’dan gayrıdan geçenler
Vuslat şerbeti içenler
Kalbi Beytullâh seçenler
Cânânıdır Beytullâh’ın

Mülk Rabbindir âgâh olun
Sâhibidir bunca kulun
Kullar O’nun Kâbe O’nun
Sultânıdır Beyullâh’ın

Hüccâc bu neş’eyle neyler
Meleklerle niyâz eyler(4)
Mukaddes ne’der ne söyler
Kurbânıdır Beytullâh’ın

1987 (Hacc-ı Mekke-i Mükerreme)

Şiir Notları:
Not: Bu ilahiye musikişinaslar tarafından birkaç beste de yapılmıştır; uşşak makamında, rast makamında. (1) Tekkelerde “Mü’min döne döne ağlar” şeklinde okunabilmekte. (2) Tekkelerde “Secdeden kalkmıyor başlar” şeklinde okunabilmekte. (3) Tekkelerde “İlânıdır Beytullâh’ın” şeklinde okunabilmekte. (4) Tekkelerde “Meleklerle tavaf eyler” şeklinde okunabilmekte. Mahşer: Ahirette dirilip toplanacağımız yer anlamında olan bu kelimenin çok kalabalık anlamı da vardır. Beytullah: Allah’ın evi, Kâbe. Onmak/Unmak: Şifa bulmak, iyileşmek, daha iyi duruma gelmek, feraha ermek… Üryân: Çıplak, soyunmuş. Nâlân: İnleyen. Ğufrân: Bağışlama, affetme, merhamet etme. Tavaf: Hac ve umre ibadetlerimizi yaparken Kâbe sol tarafımızda kalacak şekilde Hacerü’l-Esved hizasından başlayarak yedi defa dönmek. İhsan: Lütuf, bağış, ikram. Mihman: Misafir, konuk. Hakk’ın Satveti: Allah Teâlâ’nın gücü, kudreti. Halîlu’r-Rahmân: Rahman’ın halili, Allah’ın dostu, Hz. İbrahim (a.s.). Derya: Deniz. Vuslat: Kavuşma. Canan: Sevgili. Âgâh olmak: Vâkıf olmak, uyanık olmak, haberdar olmak. Hüccac: Hacılar.


Destek ol 
Rastgele Getir