Bezm-i belâda bir kişi hûş-yâr kalmadı

-

Bezm-i belâda bir kişi hûş-yâr kalmadı
Câm-ı mey-i mahabbete bilmem ne kattılar

Necâtî

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Belâ meclisinde bir kişi bile ayık kalmadı. Muhabbet şarabının kadehine bilmem ne kattılar?

Şiir Notları:
"Bezm-i belâ" ya da "belâ meclisi" ruhlar âleminde Cenâb-ı Hakk'ın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorması ve bütün ruhların "Belâ" diyerek "Elbette Rabbimizsin" diye cevaplamasının gerçekleştiği meclistir. O meclis muhabbet meclisi olup, ruhlar aşk şarabıyla sarhoş olmuşlardır. Aşk şarabı ise hakiki maşuğun aşığa hitab etmesidir.


Destek ol 
Rastgele Getir