Bî-gâneler inâyetine düştü ihtiyâc

-

Bîgâneler inâyetine düştü ihtiyâc
Bir lûtfu olmadı bu kadar âşnâların

Nevres-i Kadîm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Tanıdıkların bir faydası olmadı. Yabancıların yardımına muhtaç olduk.


Destek ol 
Rastgele Getir