Bî-Maraz Tâ Ola…

-Nâbî-

Bî-maraz tâ ola cismünde tüvân
Eyleme fevt-i sıyâm-ı Ramadan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Sıhhatliysen, bedeninde takat varsa Ramazan orucunu kaçırma, tutmamazlık etme.

Şiir Notları:
Nâbî’nin Hayriyye’sinde yer alan “Der Beyân-ı Şeref-i Farz-ı Sıyâm” bölümünden bir beyit.


Destek ol 
Rastgele Getir