Bidâyette Tasavvuf…

-Şeyh İbrahim Efendi-

Bidâyette tasavvuf sûfî bî-cân olmağa derler
Nihâyette gönül tahtında sultân olmağa derler

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Tasavvuf, yolun başında sufinin cansız olmasıdır (ölünün kendini gassala teslim etmesi gibi müridin kendini mürşidine teslim etmesi denebilir belki?); nihayette ise gönül tahtında sultan olmasıdır, derler.

Şiir Notları:
Şeyh İbrahim Efendi’nin hece vezniyle yazdığı tasavvufu tarif eden uzun şiirinin ilk beyti. (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir