Bilmem Nideyim Aşkın Elinden

-Yunus Emre-

Bilmem nideyim
Aşkın elinden
Kande gideyim
Aşkın elinden

Meskenim dağlar
Gözyaşım çağlar
Durmaz kan ağlar
Aşkın elinden

Kaddim yây oldu
Bağrım nây oldu(1)
İşim zâr oldu(2)
Aşkın elinden

Dinle zârımı
Kodum ârımı
Verdim serimi
Aşkın elinden

Vârım vereyim
Kadre ereyim(3)
Üryân olayım(4)
Aşkın elinden

Yunus’un sözü
Köz olmuş özü(5)
Kan ağlar gözü
Aşkın elinden

Şiir Notları:
(1) “Bağrım nây oldu” derken sanırız sinem ney gibi ayrılık hasretinden şerha şerha yani parça parça oldu anlamında kullanılmış. Ayrıca bakınız: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî-i Manevi, “18 beyit”. (2) “İşim zây oldu”, “İşim vây oldu” şeklinde de karşımıza çıkabilir. (3) “Zevke ereyim” şeklinde de karşımıza çıkabilir. (4) “Üryân olayım” Yani çıplak olayım, soyunayım derken burada benliğimden soyunayım, egolarımı, enaniyetimi bırakayım, hiçliğimi fark edeyim gibi bir anlamda düşünülebilir sanırız. (5) “Kül olmuş özü”, “Göl olmuş özü”, “Doğrudur özü” şeklinde de karşımıza çıkabilir.


Destek ol 
Rastgele Getir