Bir Demür Tağı Delüp…

-Taşlıcalı Yahyâ-

Bir demür tağı delüp boynuna almak gibidür
Her kişi âşık olurdı eger âsân olsa

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
(Aşk) bir demir dağı delip boynuna yüklenmek gibidir. Eğer kolay olsaydı herkes âşık olurdu.

Şiir Notları:
Feilâtün/ feilâtün/ feilâtün/ feilün


Destek ol 
Rastgele Getir