Bir Gonce Sevdim...

-Vâlihî-i Kadîm

Bir gonce sevdim eyledim ağyâr âlemi
Şekvâ-yı hâr eden de benim gül diken de ben


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bir yâr sevdim, herkesi yabancı belledim (ilgimi alakamı kestim). Dikenden şikâyet eden de benim, gülü diken (kıymet verip besleyen) de benim.

Şiir Notları:
Gonca: Henüz açılmamış veya az açılmış çiçek anlamındadır. Genelde tomurcuk güle bu ad verilir. Edebiyatımızda sevgili veya sevgilinin ağzı için kullanılır. Şiirde sevgili gonca güle benzetilmiş. “Bir gonce sevdim.” Yani henüz hayatının baharında, gencecik bir yâr sevdim demek ister şair.


Destek ol 
Rastgele Getir