Bir Hakâik-Hânedir...

-Hüseyin Hüsnî

Bir hakâik-hânedir âlem ki Hüsnî ser-be-ser
Bin hakîkat keşfeder hak-bîn olan bir mûrdan

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu dünya hakikatler yurdudur ki baştan başa güzellik. Hakkı gören (bakmasını bilen) bir karıncadan bile bin hakikat keşfeder.

Şiir Notları:
Hüsnî derken şair burada hem kendine seslenmekte hem de güzel anlamında kullanarak cinas yapmaktadır, “Bu âlem baştan başa güzellik” demektedir. Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün /fâilün”


Destek ol 
Rastgele Getir