Bir kere dokunsan teline sâz-ı derûnun

-

Bir kere dokunsan teline sâz-ı derûnun
Bin türlü nevâzişle düzelmez bozulunca

Koca Râgıb PaşaDestek ol 
Rastgele Getir