Bir Nâhalefi…

-Bağdatlı Rûhî

Bir nâ-halefi cübbe vü destâr ile görsen
Eylersin ânın cübbe vü destârına ikrâm

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Halef olmayan birini sarıklı cübbeli görsen onun sarığına ve cübbesine hürmet edersin.

Şiir Notları:
Halef: Birinden sonra gelip yerine geçen.


Destek ol 
Rastgele Getir