Bir Semavi Name İcad Eyle Kim

-Fuzûlî-

Bir semavi nağme icad eyle kim Cibril-i ışk
Şehber-i kudsisini mızrabı saz etsin sana

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
İlahi bir beste icat eyle ki aşk Cebrail’i mukaddes kanadını sazına mızrap etsin senin.


Destek ol 
Rastgele Getir