Bir Semavi Name İcad Eyle Kim

- Fuzûlî

Bir semavi name icad eyle kim Cibril-i Işk

Şehber-i Kudsi'sini mızrab-ı saz etsin sanaDestek ol 
Rastgele Getir