Bir Zaman Eylese de...

-Laedri-

Bir zaman eylese de suyu hilâfa cereyân
Yine mecrâ-yı kadîmin bulur âb-ı ihsân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bir zaman suyu tersine aksa da (bir şeyin) gün gelir lütuf suyu eski yolunu, yatağını bulur.

Şiir Notları:
“Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kâfirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.” (Tevbe, 9/32) “Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. İnkârcılar ne kadar istemeseler de, Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır.” (Saf, 61/8)


Destek ol 
Rastgele Getir