Bir Zerrecik Ahz İtse…

-Yenişehirli Avnî-

Bir zerrecik ahz itse kamer nûr-i ruhundan
Hurşîd-i cihân-tâbâ edâ-i zimem eyler

Zâtında şefâat o kadar ki diler-ise
Bir nazra ile mahv-ı zünûb-ı ümem eyler

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Efendimiz’in (s.a.s.) cemalindeki nurdan azcık alsa gökteki ay, dünyayı aydınlatan (devamlı ışık aldığı) güneşe borcunu öder. Efendimiz’in (s.a.s.) şefaat hakkı o denli ki dilerse bir bakışıyla ümmetinin günahlarını silip atar.

Şiir Notları:
“Mefûlü/ mefâîlü/ mefâîlü/ feûlün”


Destek ol 
Rastgele Getir