Biz Bülbül-i Muhrik...

-II. Selim

Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız
Âteş kesilir geçse sabâ gülşenimizden


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Biz ayrılık gülşeninin yanık yanık öten bülbülüyüz. Sabâ rüzgârı gülşenimizden (gül bahçemizden) geçse ateş kesilir (yanar kavurur).

Şiir Notları:
Sabâ: Sabaha doğru esen hoş ve latif bahar rüzgârı.


Destek ol 
Rastgele Getir