Bu Aşk Bir Bahr-i Ummândır

-Seyyid Seyfullah (Nizamoğlu)-

Bu aşk bir bahr-i ummândır buna hadd ü kenâr olmaz
Delîlim sırr-ı Kur’ân’dır bunu bilende âr olmaz(1)

Süregeldik ezelîden pîrim Muhammed Alî’den
Şerâb-ı lâ-yezâlîden içenlerde humâr olmaz

Eğer âşık isen yâre sakın aldanma ağyâre
Düş İbrâhîm gibi nâre bu gülşende yanâr olmaz

Kıyamazsan bâş u câne uzak dur girme meydâne
Bu meydanda nice başlar kesilir hiç sorâr olmaz(2)

Hakk ile Hakk olanlara kendi özün bilenlere
Dost yolunda ölenlere kan bahâsı dinâr olmaz

Biz âşıkız biz ölmeyiz çürüyüp toprak olmayız
Karanlıklarda kalmayız bize leyl u nehâr olmaz(3)

Bak şu Mansûr’un işine halkı üşürmüş başına(4)
Ene’l-Hakk’ın firâşına düşenlere timâr olmaz(5)

İşte bu sırr-ı Kur’ân’dır “küllü men aleyhâ fân”dır(5)
İki kapılı bir hândır konan göçer karâr olmaz

Seyfullah sözünde mestdir şeyhinden aldığı destdir
Dîvâne-râ kalem nîstdir ne söylese kınâr olmaz

Şiir Notları:
(1) Bahr: Deniz. Umman: Okyanus. Bahr-i Umman derken uçsuz bucaksız büyük bir deniz anlamını çıkartabiliriz. Ayrıca “Bahr-i Umman” Umman Denizi (Hint Okyanusu kıyıları). (2) Bize gece de O’nunla olur gündüz de. (3) Susma makamında bulunan Hallac-ı Mansur Hazretleri’nin “Ben Hakk’ım” diyerek halkı başına toplamasından bahsedilir. (4) Derler ki “Bu meydanda nice başlar kesilir soran olmaz” derken kimse soramaz manasına da gelir, bu meydana girenler kelle verir de gıkları çıkmaz manasına da gelir. (5) Tımar: Tedavi, bakım, fırça veya sünger ile binek hayvanlarının derisini, kıllarını temizleme. (6) “Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.” (Rahman, 55/26) - Not: Seyyid Nizam Hazretleri 10 Muharrem’de göçmüştür (vefat etmiş).


Destek ol 
Rastgele Getir