Bu Fânî Âlemün…

-Bahtî (Sultan I. Ahmed)-

Bu fânî âlemün yokdur meâli
Hayâl u zıll gibidür mülk u mâli(1)

Virüb rûz-i cezâda kadr-i âlî
Beni kıl âlem-i ma‘nîde sultân

Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu fâni (geçici) âlemin bir anlamı yoktur. Malı mülkü hayal ve gölge gibidir. Ceza gününde (kıyamette) derecemi yükseltip beni mana âleminde de sultan eyle.

Şiir Notları:
Bahtî’nin (Sultan I. Ahmed) münacatının birinden bir kesit. Mefâîlün/ mefâîlün/ mefâîl – (1) “… Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.” (Hadid, 57/20) (Şiirleri İngilizce dil seçeneğini seçerek okumalı, aksi hâlde çeviri bozuk çıkıyor.)


Destek ol 
Rastgele Getir