Bu İşret-gehde...

-Üsküdarlı Talat

Bu işret-gehde her türlü neş’e eyledim tahsîl
Gehi sâkî gehi bâde gehi pîr-i mugân oldum


Günümüz Türkçesiyle Anlamı:
Bu meyhanede (dergâhta) her türlü ne’şeyi elde ettim/ Yeri geldi sunan (aşkı uyandıran) oldum, yeri geldi şarap (ilahi aşka müptela) oldum, yeri geldi meyhaneci (mürşid) oldum.

Şiir Notları:
Üsküdarlı Talat - (1858-1926) Daha çok tarih manzumeleriyle tanınan son dönem şair ve yazarı. https://islamansiklopedisi.org.tr/uskudarli-talat


Destek ol 
Rastgele Getir